رفع مشکل در تست E1-voice

اگر در انجام تست فوق مشکل بوجود آمد، موارد زیر بررسی شود:

¨ اینترفیس‌های روترها ip ندارند و یا up نیستند. برای بررسی وضعیت اینترفیس‌های آنها با استفاده از دستور show ip interface brief می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد.

¨ امکان دارد ipهای تعریف شده در توپولوژی، در شبکه در حال استفاده باشند. بهتر است در این مورد اینترفیس همه روترها down باشد و هریک از ip تعریف شده ping شود تا مشکل برطرف شود.

¨ ارتباط بین روترها مشکل دارد و دستورات isdn switch-type و همچنین کانفیگ dial-peer ها بررسی شود و مطابق کانفیگ ذکر شده انجام شود. در خروجی دستور show running-config می‌توان کانفیگ‌های انجام شده را مطابقت داد.

¨ ارتباط بین روترها و سرورهای PBX برقرار نیست . با مراجعه به PBX ها( اینترفیس web ) می‌توان ارتباط آنها را با روترها بررسی کرد.

Report->Asterisk info->SIP Info

در مسیر فوق در قسمت SIP peer از ثبت شدن روتر در PBX می‌توان اطمینان حاصل کرد. در صورتی که وضعیت روتر UNREACHABLE باشد، باید ترانک ساخته شده در PBX چک شود و همچنین در روتر dial-peer های تعریف شده مورد بررسی قرار گیرد. تنظیمات dial-peer ها در خروجی دستور show running-config قابل دسترسی‌اند.

¨ کانفیگ IP Phone ها اشتباه انجام شده است. توجه شود که ip که در تنظیمات آنها بکار برده می‌شود، همان ip روتر متصل به آنها باشد.

¨ اگر ارتباط بین روتر ژرف و PBX ها از طریق E1 برقرار شود کلا ارتباط E1-voice می‌شود و در تنظیمات سرورهای PBX تغییر می‌کند.

¨ توجه شود که کلا کانفیگ‌ها به همان صورت که در سناریو قبل توضیح داده شده است، انجام می‌شود.