دستور ping

یکی از رایج‌ترين و فراگيرترين دستورات تشخیص ارتباط بین کامپيوترهای شبکه، استفاده از دستور Ping است. Ping دستوری است که می‌تواند بسته‌های tcp/ip را بین دو کامپیوتر ارسال کند و نتایج این ارسال را به ما نشان دهد و ما نیز با استفاده از نتایج این دستور می‌توانیم از روشن یا خاموش بودن سیستم‌ها که با یک ip به اینترنت متصل هستند مطلع شویم. این ابزار با ارسال بسته‌های ICMP موجب شناسایی خطاهای موجود در شبکه و مسیر ارتباطی می‌گردد. یکی از قابلیت‌های روتر ژرف نیز امکان ping می‌باشد که با استفاده از دستور زیر قابل انجام می‌باشد:

ZHARF# ping WORD

ZHARF# ping ip WORD

ZHARF# ping ipv6 WORD

می‌توانیم عمل ping را بر اساس آدرس host مقصد، آدرس ip آن و همچنین بر اساس آدرس IPV6 انجام دهیم.

مثال: با استفاده از دستور زیر، آدرس سیستمی با آدرس IP ،192.168.0.220 ، ping شده است .

ZHARF# ping ip 192.‎168.‎0.‎220

همانطور که خروجی دستور در شکل بالا نشان داده شده است عمل ping سیستم هدف با موفقیت انجام گرفته است .