امکان اتصال Telnet

تل نت که سرنام عبارت telecommunication network است، یکی از پروتکل‌های شبکه است که در اتصالات اینترنت و شبکه‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی تل نت ایجاد دسترسی به رابط خط دستور دریک ماشین واقع در راه دور است. با استفاده از این قابلیت که در روتر ژرف وجود دارد می‌توانیم به روتر یا سیستم راه دور متصل شویم . با استفاده از دستور زیر در مد enable می‌توانیم ارتباط telnet را برقرار کنیم :

ZHARF# telnet WORD

ZHARF# telnet WORD PORT

WORD : آدرس IP و یا آدرس host سیستم راه دور را مشخص می‌کند .

PORT : شماره پورت tcp را مشخص می‌کند . پورت پیش فرض، ۲۳ می‌باشد.