ژرف پویان
 

روتر ژرف

 

شرکت ژرف‌پویان توس راه حلی امن و قدرتمند را به منظور تامین نیاز شبکه‌های بزرگ و متوسط در کشور ارائه نموده است. روتر بومی ژرف با ارائه مسیریابی سریع و هوشمند و با بهره‌گیری از بروزترین پروتکل‌های مسیریابی و آخرین تکنولوژی‌های موجود، تمامی نیازها برای راه‌اندازی و بهبود شبکه‌های بزرگ را برآورده می‌سازد.

امکاناتی نظیر دیواره آتش قدرتمند، برقراری تونل‌های امن بین روترها، کیفیت خدمات و ...، در کنار امکانات بسیار قدرتمند به منظور پیکربندی و مدیریت این روتر، مدیران شبکه را با محصولی روبرو ساخته که تمامی نیازهایشان را به راحتی برآورده می‌سازد.

شرکت ژرف‌پویان توس مدل‌های گوناگونی از روتر را توسعه داده است که مناسب نیازهای مختلف در سطوح گوناگون شبکه مشتری می‌باشند. روترهای بومی ژرف، جایگزین مطمئن و خوبی برای روترهای خارجی در تمامی سطوح شبکه، از سطح دسترسی گرفته تا سطح هسته می‌باشند.