مذاکره کردن بعنوان یک توسعه دهنده (یا برنامه نویس)

مذاکره کردن بعنوان یک توسعه دهنده (یا برنامه نویس) وقتی به مذاکره فکر می کنیم، تصویر یک بحث شدید بین دو طرف درباره ی مقدار زیادی پول در ذهنمان مجسم می شود. یک طرف قیمتی در سر دارد که از آن کوتاه نمی آید و دیگری بودجه ای مشخص دارد. یا یکی از طرفین خود …

مذاکره کردن بعنوان یک توسعه دهنده (یا برنامه نویس) ادامۀ مطلب »