کلاس های IP

کلاس های IP V4

کلاس های IP v4

کلاس های IP

کلاس IP چیست

همان طور که می دانید آدرس IP نسخه چهار آدرسی 32 بیتی است و این 32 بیت به 4 بایت تقسیم می شود که به هر بایت که معادل هشت بیت می باشد را یک اکتت (Octet) می نامند. آدرس های IP نسخه 4 را می توان به 5 کلاس A، B، C، D و E تقسیم بندی کرد. که در ادامه به بررسی این کلاس های IP می پردازیم.

کلاس A

– اولین اکتت آدرسهای متعلق به کلاس A عددی بین 126-1 می باشد.

– در این کلاس اولین بیت از اولین اکتت آدرس همواره 0 می باشد.

– در این کلاس اولین اکتت مربوط به Net ID و سه اکتت بعد مربوط به Host ID می باشد.

– Subnet Mask پیش فرض این کلاس برابر 255.0.0.0 می باشد.

– تعداد شبکه های این رنج برابر 2-27 می باشد. این تعداد به این صورت بدست می آید که: از 8 بیت اکتت اول که مربوط به Net ID می باشد، اولین بیت همواره برابر 0 است، و با 7 بیت دیگر می توان تعداد 27 شبکه اختیار کرد. با این توضیح که اکتت اول نباید 0 و 127 باشد. پس این دو حالت را هم باید از تعداد 27 شبکه کم کرد که حاصل برابر 2-27 می شود.

– تعداد آدرس IP هایی که از این کلاس می توان بر روی دستگاهها ست کرد برابر 2-224 می باشد. نحوه بدست آمدن این عدد هم به این صورت است که : سه اکتت آخر مربوط به Host ID می باشد، پس تعداد 24 بیت مربوط به Host ID می باشد، ضمنا آدرس ابتدایی و انتهایی که مربوط به آدرس شبکه و آدرس Broadcast می باشد را هم نمی توان برای اختصاص به دستگاهها استفاده کرد، پس این عدد برابر 2-224 می شود.

کلاس B

– در این کلاس از آدرس های IP اولین اکتت باید عددی بین 191-128 باشد.

– در این کلاس دو بیت اول از اولین اکتت آدرس همواره 10 می باشد.

– در این کلاس دو اکتت اول مربوط به Net ID و دو اکتت بعد مربوط به Host ID می باشد.

– Subnet Mask پیش فرض این کلاس برابر 255.255.0.0 می باشد.

– تعداد شبکه های این رنج برابر 214 می باشد. این تعداد به این صورت بدست می آید که از 16 بیت اکتت اول که مربوط بهNet ID می باشد، دو بیت اول همواره برابر 10 است، و با 14 بیت دیگر می توان تعداد 214 شبکه اختیار کرد.

– تعداد آدرس IP هایی که از این کلاس می توان بر روی دستگاهها ست کرد برابر 2-216 می باشد. نحوه بدست آمدن این عدد هم به این صورت است که دو اکتت آخر مربوط به Host ID می باشد، پس تعداد 16 بیت مربوط به Host ID می باشد، ضمنا آدرس ابتدایی و انتهایی که مربوط به آدرس شبکه و آدرس Broadcast می باشد را هم نمی توان برای اختصاص به دستگاهها استفاده کرد، پس این عدد برابر 2-224 می شود.

کلاس C

– در این کلاس اولین اکتت عددی بین 223-192 می باشد.

– در این کلاس سه بیت اول از اولین اکتت همواره 110 می باشد.

– در این کلاس سه اکتت اول مربوط به Net ID و اکتت آخر مربوط به Host ID می باشد.

– Subnet Mask پیش فرض این کلاس برابر 255.255.255.0 می باشد.

– تعداد شبکه های این رنج برابر 221 می باشد. این تعداد به این صورت بدست می آید که از 24 بیت مربوط به سه اکتت اول که مربوط به Net ID می باشد، سه بیت اول همواره برابر 110 است، و با 21 بیت دیگر می توان تعداد 221 شبکه اختیار کرد.

– تعداد آدرس IP هایی که از این کلاس می توان بر روی دستگاهها ست کرد برابر 2-28 می باشد. نحوه بدست آمدن این عدد هم به این صورت است که اکتت آخر مربوط به Host ID می باشد، پس تعداد 8 بیت مربوط به Host ID می باشد، ضمنا آدرس ابتدایی و انتهایی که مربوط به آدرس شبکه و آدرس Broadcast می باشد را هم نمی توان برای اختصاص به دستگاهها استفاده کرد، پس این عدد برابر 2-28 می شود.

کلاس D

– اکتت اول مربوط به این کلاس عددی بین 239-224 می باشد.

– در این کلاس چهار بیت اول از اولین اکتت همواره 1110 می باشد.

– این کلاس به کلاس مالتی کست هم معروف است.

– آدرس های این کلاس را نمی توان بر روی دستگاهها و Device های موجود در شبکه ست کرد و از این کلاس برای آدرس های مالتی کست استفاده می شود. پس مفاهیم Net ID، Host ID و Subnet Mask و از این قبیل برای این کلاس معنا پیدا نمی کند.

کلاس E

– اکتت اول این کلاس عددی بین 254-240 می باشد.

– در این کلاس چهار بیت اول از اولین اکتت همواره 1111 می باشد.

– این کلاس به کلاس Experimental معروف است.

– این کلاس را سازندگان IP برای کارهای تحقیقاتی خود در اختیار می گیرند و آدرس های این کلاس را در هیچ قسمتی از شبکه مشاهده نمی کنید. از آن جا که آدرس های این کلاس را نمی توان بر روی دستگاهها و Device ها ست کرد، پس مفاهیم Net ID، Host ID و Subnet Mask و از این قبیل برای این کلاس هم معنا پیدا نمی کند.

 

نکته: قابل ذکر این است که تنها پارامتر تعیین کننده کلاس IP اولین اکتت مربوط به آدرس IP می باشد و Subnet Mask عامل تعیین کننده کلاس IP نمی باشد.

در جدول زیر خلاصه ای از جزئیات کلاس های IP را مشاهده می کنید:

تعداد Host

تعداد شبکه

Subnet Mask پیش فرض

Network/Host

بیتهای اولین اکتت

اولین اکتت

کلاس

224-2

27-2

255.0.0.0

N.H.H.H

0xxxxxxx

1-126

A

216-2

214

255.255.0.0

N.N.H.H

10xxxxxx

128-191

B

28-2

221

255.255.255.0

N.N.N.H

110xxxx

192-223

C

Multicast

1110xxxx

224-239

D

Experimental

1111xxxx

240-259

E

رنج Private در کلاس های IP

همانطور که می دانیم آدرس های IP به دو دسته Public و Private تقسیم می شوند که برای در اختیار داشتن آدرس های Public می بایست هزینه کرد و این آدرس ها قابل روت شدن در دنیای اینترنت می باشند. ولی آدرس های Private را نباید خریداری کرد، اما این آدرس ها اجازه روت شدن در دنیای اینترنت را ندارند.

رنج Private کلاس A

در کلاس A شبکه 10.0.0.0 با Subnet Mask برابر 255.0.0.0 به عنوان Private در نظر گرفته می شود که رنج آدرس های آن 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 می باشد.

رنج Private کلاس B

در کلاس B شبکه 172.16.0.0 با Subnet Mask برابر 255.240.0.0 به عنوان Private در نظر گرفته می شود که رنج آدرس های آن 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 می باشد.

رنج Private کلاس C

در کلاس C آدرس شبکه 192.168.0.0 با Subnet Mask برابر 255.255.0.0 به عنوان Private در نظر گرفته می شود که رنج آدرس های آن 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 می باشد.

خلاصه ای از رنج Private کلاس های IP مختلف را در جدول زیر مشاهده می کنید:

رنج Private

Subnet mask

شبکه

کلاس

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

255.0.0.0

10.0.0.0

A

172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

255.240.0.0

172.16.0

B

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

255.255.0.0

192.168.0.0

C

اگر این رنج های Private را از هر کلاس IP جدا کنیم، بقیه آدرس های IP مربوط به هر کلاس از نوع Public هستند.

دو رنج خاص در آدرس های IP

1- رنج APIPA (Automatic Private IP Addressing):

این رنج که متعلق به Microsoft می باشد از 169.254.0.0 ~ 169.254.255.255 می باشد و استفاده آن به هنگامی است که یک دستگاه درون شبکه به هر دلیلی قادر به دریافت IP از DHCP نباشد. در این موقعیت سیستم عامل دستگاه آدرسی از این رنج به کارت شبکه آن اختصاص می دهد تا کارهای درون شبکه ای را بتوان انجام داد و کارت شبکه به طور کامل بدون اثر نشود.

2- رنج Loopback:

رنج Loopback با آدرس 127.0.0.1 و Subnet Mask برابر 255.0.0.0، معمولا برای عیب یابی و تست کارت شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

مثالی برای کلاس های IP

در این قسمت می خواهیم کلاس آدرس IP های زیر و همچنین نوع آنها را مشخص کنیم.

81.91.129.86: این آدرس IP متعلق به کلاس A و از نوع Public می باشد.

192.168.10.5: این آدرس IP متعلق به کلاس C و از نوع Private می باشد.

10.10.10.44: این آدرس IP متعلق به کلاس A و از نوع Private می باشد.

224.0.0.9: این آدرس متعلق به کلاس D می باشد.

ژرف پویان توسIP

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن