چرا روتر بومی

چرا روتر بومی؟ روتر چیست؟ روترها برای انتقال داده و بسته‌ها بین شبکه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت کلی وظیفه‌ی هدایت ترافیک‌ها را در شبکه بر عهده دارند. روتر بومی نیز ازین موضوع مستثنا نیست. دنیای شبکه، دنیای بسیار گسترده‌ای است و روز به روز به اهمیت آن افزوده می‌شود. شبکه‌های کامپیوتری …

چرا روتر بومی ادامۀ مطلب »