سرویس DHCP

1-1. سناریو تست server

1-2. هدف

در این سناریو روتر ژرف به عنوان سرور  DHCP   در نظر گرفته شده است و از پورت gbeth 0   به PC ای که به عنوان DHCP Client در نظر گرفته شده است ، متصل است.

  • تنظیمات روتر ژرف به عنوانDHCP Server

1-2-1. درستی یابی

پس از تنظیمات مربوطه، DHCP Client یا همان PC1 ،یک آدرس IP در رنج مشخص شده در DHCP pool را دریافت  خواهد کرد.

1-2-3. عیب یابی

در صورتی که DHCP Client آدرس IP را دریافت نکرد از صحت ارتباطات فیزیکی و کانفیگ DHCP Server اطمینان حاصل کنید.

 

2-1. سناریو تست Client ،DHCP relay agent و Server

 

2-2. هدف

در این سناریو هدف تست روتر ژرف در سه نقش DHCP Server (Zharf1) ، DHCP Relay (Zharf2) و DHCP Client(Zharf3)

می باشد ، Zharf1  وظیفه اختصاص دادن IP به Client ها را به عهده دارد ، Zharf2 در نقش واسط که DHCP Server را برای Client ها جهت دریافت IP قابل دسترس می­کند.

 

  • تنظیمات روتر ژرف به عنوانDHCP Server

  • تنظیمات روتر ژرف به  عنوانDHCP relay

  • تنظیمات روتر ژرف به عنوان DHCP Client

 

2-2-1. درستی یابی

بعد از اعمال تنظیمات، در روتر Zharf3 که به عنوان Client  در نظر گرفته شده است مشاهده خواهد شد که IP اختصاص یافته ، و این آدرس در رنج آدرس مشخص شده در pool1 است. به کمک دستور show ip interface brief  میتوان از صحت این مورد اطمینان یافت.

2-2-3. عیب یابی

در صورتی که DHCP Client آدرس IP را دریافت نکرد از صحت ارتباطات فیزیکی و کانفیگ DHCP Server و DHCP relay اطمینان حاصل کنید.