تنظیم کلمه عبور Enable

برای تنظیم کلمه عبورenable از یکی از دستورات زیر می توان استفاده نمود:

این دستور عبارت غیر رمزشده ای که کاربر وارد می کند را بعنوان پسورد enable تنظیم می کند.

این دستور دقیقاْ معادل دستور enable secret password می باشد.

این دستور عبارت رمزشده ای را که کاربر وارد می کند را به عنوان پسورد enable تنظیم می کند.

 

نکته: با وارد نمودن هریک از دستورات بالا، کلمه عبور بصورت رمزشده ذخیره و به کاربر نمایش داده می شود.

برای حذف پسورد enable می توان از دستور زیر استفاده نمود:

این دستور پسورد enable را از مسیریاب حذف می کند.

– درصورتی که رمزعبور enable در مسیریاب تنظیم شده باشد، هنگامی که کاربر بخواهد از محیطview وارد محیطenable شود، با تقاضای زیر مواجه خواهد شد:

کاربر تا سه بار فرصت دارد رمزعبور enable را وارد نماید. درصورت نامعتبر بودن پسورد وارد شده، با پیغام زیر مواجه خواهد شد: