پیکربندی DHCP

سرویس DHCP به منظور تخصیص آدرس IP به صورت پویا مورد استفاده قرار میگیرد. برای این منظور DHCP را میتوان در سه حالت سرویس گیرنده، سرور و Relay Agent پیکربندی و تنظیم کرد

 

DHCP در حالت سرور

برای این منظور از دستورات زیر استفاده میشود:

با اجرای این دو دستور مسیریاب به عنوان سرور DHCP عمل خواهد کرد و در بازه ی آدرس هایی که برای pool مشخص شده است، به سرویس گیرنده های DHCP آدرس IP اختصاص میدهد.

مثال:

DHCP در حالت Relay Agent

در حالت Relay مسیریاب همانند یک واسط میانی بین سرور و سرویس گیرنده عمل کرده و در خواستهای تخصیص آدرس IP را از سرویس گیرنده گرفته و برای سرور ارسال می کند.

برای پیکربندی DHCP در حالت Relay Agent از دستور زیر در سطح پیکربندی اینترفیس استفاده می کنیم:

در این دستور آدرس IP سرور DHCP درج میشود.

نکته: توجه داشته باشید که این دستور باید بر روی هر دو اینترفیسی که به سرور و سرویس گیرنده متصل است پیکربندی و تنظیم شود

 

DHCP در حالت سرویس گیرنده

برای این منظور از دستور زیر در سطح پیکربندی اینترفیس استفاده می کنیم:

این دستور باعث میشود اینترفیس مورد نظر درخواست تخصیص آدرس IP بدهد و به دنبال یافتن سرور DHCP در شبکه باشد.

 

ویژگی DHCP Excluded Address

با استفاده از این دستور می توانیم بازه ی آدرس های IP  که نمی خواهیم توسط سرور به دستگاه های موجود در شبکه اختصاص پیدا کند را مشخص کنیم.  این دستور برای پیشگیری از تداخل IP با سرورها و مسیریاب هایی که دارای IP ایستا هستند،  مورد استفاده قرار می گیرد.

lowipaddress: اولین آدرس IP در بازه ای که قصد دارید از DHCP pool حذف کنید.

highipaddress: آخرین آدرس IP در بازه ای که قصد دارید از DHCP pool حذف کنید.

pool-name : نام Pool مورد نظر برای اعمال دستور بر روی آن

 

مثال:

فرض کنید شبکه ای در اختیار داریم با آدرس شبکه 192.168.1.0/24 که نمی خواهیم IP های 192.168.1.1 تا 192.168.1.10 توسط سرور به سرویس گیرنده ها اختصاص پیدا کند . بدین منظور پیکربندی سرور بصورت زیر خواهد بود :

دستورات نمایشی:

برای آگاهی از تنظیمات فعلی سرویس DHCP موجود در مسیریاب، از دستور زیر استفاده می کنیم:

این دستور اطلاعات تمامی pool های تعریف شده بر روی مسیریاب را نشان می دهد در حالیکه میتوان با مشخص کردن نام pool مورد نظر تنها اطاعات مربوط به همان pool را مشاهده کرد

مثال: