سناریو VRRP

1-1. سناریو سرویس VRRP

 

1-1-1. هدف

در سناریوی فوق ، IP  مجازی تعریف شده در دو روتر به عنوان Gateway  به کلاینت ها تخصیص داده می­شود و در صورت از کار افتادن یکی از Gateway  ها، Gateway دومی شروع به کار می­کند.

 • تنظیمات Zharf1

 • تنظیمات Zharf2

 • تنظیمات Client 1

 • تنظیمات Client 2

1-1-2. درستی یابی

از هر یک از  client‌ها امکان دسترسی به آدرس 10.0.0.1  وجود داشته باشد.

اعمال show vrrp brief در روتر Zharf1 و مشاهده انتخاب شدن این روتر در نقش master.

ارسال درخواست telnet از Client 1 به آدرس 10.0.0.1  و مشاهده hostname  روتر Zharf1   که در سناریو دارای نقش master است.

تست صحت عملکرد با Telnet

از یکی از Client ها درخواست ارتباط Telnet  را به IP  مجازی Gateway  می­فرستیم.

باید براساس Priority  تنظیم شده ارتباط با روتر Gateway برقرار گردد. (در اینجا Priority  روتر Zharf1  بالاتر است پس ارتباط Telnet  با این روتر برقرار میشود.)

1-1-3. عیب یابی

در صورتی که کلاینت ها  نمی­توانند Gateway  را Ping  کنند از صحت ارتباطات فیزیکی و کانفیگ ها اطمینان حاصل کنید. همچنین وضعیت اینترفیس های روتر بررسی شود که در حالت no shutdown  باشند.

1-2. سناریو انتخاب صحیح master بر اساس بالاترین priority

 

1-2-1. عیب یابی

در صورت تغییر اولویت روتر ها، نقش روتر ها به عنوان Master  یا Backup  تعیین می­شود.

 • تنظیمات Zharf1

 • تنظیمات Zharf2

 • تنظیمات Zharf3

 • تنظیمات Client 1

 • تنظیمات Client 2

 • تنظیمات Client 3

1-2-2. درستی یابی

در این سناریو روتر Zharf1 باید به عنوان Master  در جدول show vrrp brief  نمایش داده شود.

تست صحت عملکرد با Telnet

از یکی از Client ها درخواست ارتباط Telnet  را به IP  مجازی Gateway  می­فرستیم.

باید براساس Priority  تنظیم شده ارتباط با روتر Gateway برقرار گردد (در اینجا Priority  روتر Zharf1  بالاتر است پس ارتباط Telnet  با آن برقرار می­گردد. )

1-2-3. عیب یابی

در صورتی که کلاینت ها  نمی­توانند Gateway  را Ping  کنند از صحت ارتباطات فیزیکی و کانفیگ ها اطمینان حاصل کنید. همچنین وضعیت اینترفیس های روتر بررسی شود که در حالت no shutdown  باشند.

 

1-3. سناریو authentication در گروه VRRP

 

1-3-1. هدف

روتر های Zharf1، Zharf2 و Zharf3 همگی در یک گروه VRRP قرار دارند و بین آنها Authentication برقرار است. روتر Zharf1 با بالاترین مقدار Priority به عنوان Master این گروه انتخاب خواهد شد. پس از تنظیم Authentication  انتظار میرود که ارتباط بین این روتر ها برقرار گردد. در گام بعدی با فعال کردن authentication در روتر Zharf4 این روتر به عنوان Master انتخاب خواهد شد.

 

 • تنظیمات Zharf1

 • تنظیمات Zharf2

 • تنظیمات Zharf3

 • تنظیمات Zharf4

 • تنظیمات Client 1

 • تنظیمات Client 2

1-3-2. هدف

اعمال show vrrp brief در روتر Zharf1 و مشاهده انتخاب این روتر در نقش master :

با اعمال دستور vrrp 1 authentication text test123 در نود اینترفیس gbeth0  روتر Zharf4، این روتر به   علت priority بالاتر به عنوان master گروه انتخاب شود. و در show vrrp brief در نقش master نمایش داده شود.

1-3-3. عیب یابی

در صورتی که کلاینت ها  نمی­توانند Gateway  را Ping  کنند از صحت ارتباطات فیزیکی و کانفیگ ها اطمینان حاصل کنید. همچنین وضعیت اینترفیس های روتر بررسی شود که در حالت no shutdown  باشند.

در صورتی که ارتباط بین روتر ها برقرار نگردید با دستور show run رشته ی تعیین شده به عنوان کلید authentication  در همه ی روتر بررسی شود.