پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان توسط TFTP

با استفاده از این دستور در سطح پیکربندی سراسری ، تنظیمات جاری سیستم درون پوشه اصلی سرور TFTP ذخیره می شود.

با استفاده از این دستور در سطح پیکربندی سراسری ، فایل حاوی تنظیمات از سرور TFTP گرفته شده و بر روی سیستم اعمال می گردد.

 

در مورد عملیات پشتیبان گیری با استفاده از سرور TFTP در مسيرياب ژرف موارد زیر در نظر گرفته شده است:

  • در طی فرایند بازگردانی، تنظیمات موجود در فایل پشتیبان، بطور کامل جایگزین تنظیمات جاری سیستم خواهند شد.
  • درحال حاضر، امکان پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان تنها در پوشه اصلی سرور TFTP وجود دارد.
  • در طی فرایند بازگردانی پشتیبان، درصورتی که فایل حاوی تنظیمات، دارای اشکال باشد و یا یک یا چند دستور موجود در آن برای مسیریاب شناخته شده نباشد، برای حفظ جامعیت و کارکرد صحیح سیستم، تنظیمات موجود در آن اعمال نمی شوند و تنظیمات سیستم به آخرین وضعیت پیش از شروع عملیات بازگردانی پشتیبان، بازگردانده خواهد شد.

مثال:

در زیر نمونه ای از اجرای عملیات پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان توسط سرور TFTP آورده شده است:

با اجرای دستور بالا، تنظیمات جاری مسیریاب در فایلی به نام Zharfrouter.conf در سرور TFTP با آدرس 192.168.1.200 ذخیره خواهد شد.

با اجرای دستور بالا، تنظیمات موجود در فایل Zharf.conf جایگزین تنظیمات جاری سیستم خواهند شد.