قابلیت Banner

در مسیریاب, میتوان پیامی را برای نشان دادن به کاربرانی که به مسیریاب دسترسی دارند ذخیره کرد. این پیام, قبل از وارد شدن کاربر به مسیریاب به او نمایش داده می‌شود تا تمام مواردی که کاربر باید از آن اطلاع داشته باشه را به او اطلاع دهیم :

با این دستور, وارد محیط نوشتن پیام می‌شوید و تا زمانی که کاراکتر خروج  یعنی را وارد نکنید از آن خارج نمیشوید.

دقت داشته باشید که کاراکتر ورود و خروج باید یکسان باشد

برای حذف پیام از شکل no دستور استفاده میشود.

مثال :