پیکربندی سرویس NTP

سرویس NTP برای همزمانی ساعت تجهیزات در شبکه به کار میرود. برای راه اندازی این سرویس بر روی مسیریاب ژرف، از دستورات زیر استفاده می­شود:

این دستور در سطح پیکربندی سراسری قرار دارد و برای تعیین آدرس سرور NTP و معرفی آن به مسیریاب استفاده میشود. در این دستور درواقع مسیریاب محلی به عنوان سرویس گیرنده ی NTP عمل میکند.

برای حذف دستور از شکل no آن استفاده میشود

این دستور در سطح پیکربندی سراسری قرار دارد و مسیریاب را به عنوان یک سرویس دهنده یا سرور NTP پیکربندی میکند به طوری که سیستم های دیگر میتوانند زمان خود را با این مسیریاب تنظیم کنند.

در این دستور عددی مابین 1-15 بیان کننده سطح stratum میباشد.

برای حذف دستور از شکل no آن استفاده میشود

 

مثال:

دستور زیر مسیریاب را به عنوان یک سرور NTP با مقدار Stratum 10 تنظیم میکند

این دستور در سطح پیکربندی سراسری قرار دارد و برای پیکربندی NTP Peer و معرفی peer به مسیریاب سرویس گیرنده ی NTP استفاده میشود

مسیریاب های peer میتوانند زمان خود را با یکدیگر تنظیم کنند

برای حذف دستور از شکل no آن استفاده میشود

 

نکته: دستور بالا باید بر روی مسیریاب peer نیز پیکربندی شود.

این دستور برای کنترل دسترسی در سرویس NTP می­باشد. با استفاده از این دستور مشخص میکنیم که سیستم­های دیگر در هنگام  استفاده از پروتکل NTP، تا چه اندازه میتوانند با مسیریاب در ارتباط باشند.

در زیر هر یک از سوییچ های دستور توضیح داده شده است:

  • peer: با استفاده از این سوییچ، مسیریاب با مسیریاب دیگری که در access group تعریف شده است میتواند رابطه ی NTP Peer داشته باشد. در این حالت مسیریاب به تمامی درخواست­های مسیریاب peer اعم از درخواست­های زمان و پرس وجوهای کنترلی پاسخ می­دهد. هم­چنین به مسیریاب اجازه می­دهد که در صورت نیاز خود را با یکی از سیستم­های موجود در access-group همزمان کند.
  • queryonly: با استفاده از این سوییچ مسیریاب تنها به پرس وجوهای کنترلی دریافتی از سمت مسیریابی که در access group تعریف شده است، پاسخ میدهد
  • serve: با استفاده از این سوییچ مسیریاب به تمامی درخواست­های سیستم تعریف شده در access group ، اعم از درخواست­های زمان و پرس وجوهای کنترلی پاسخ می­دهد اما مسیریاب نمی تواند خود را با سیستم دیگری همزمان کند.
  • serveonly: با استفاده از این سوییچ مسیریاب تنها به درخواست­های زمان رسیده از مسیریاب های تعریف شده در access group پاسخ می­دهد و به پرس وجوهای کنترلی پاسخ نمی­دهد.

 

نکته: برای استفاده از دستور accessgroup ابتدا بایستی با استفاده از دستور accesslist یک لیست دسترسی تعریف شود و سیستم­هایی که اجازه دسترسی به مسیریاب را دارند، با استفاده از آن مشخص شوند. سپس با استفاده از دستور accessgroup  سطح دسترسی را مشخص می­کنیم.

 

مثال:

در مثال زیر، مسیریاب تنها به پرس وجوهای کنترلی مسیریابی با آدرس192.168.0.28 پاسخ می­دهد اما به تمامی درخواست­های دریافتی از مسیریاب با آدرس 192.168.0.22 پاسخ می­دهد.

با استفاده از این دستور ویژگی Broadcast سرویس NTP فعال میشود. در این دستور میتوان آدرس broadcast که بسته ها و آموزش های NTP به آن ارسال میشود را مشخص کرد  و همچنین میتوان به کمک سوییچ client مسیریاب محلی را به عنوان سرویس گیرنده ی ویژگی NTP Broadcast پیکربندی کنیم. در حالت Broadcast Clinet مسیریاب به بسته­های NTP روی شبکه گوش می­دهد.

مثال:

مسیریاب بسته­های NTP را  به آدرس 192.168.0.255 به صورت Broadcast  ارسال می­کند.

با استفاده از این دستور زمان تاخیر بین بسته­های Broadcast را بر حسب میلی ثانیه تنظیم میکنیم. این دستور در سمت سرویس گیرنده مورد استفاده قرار می­گیرد.