پیکربندی پروتکل SIP

پروتکل SIP (Session Initiation Protocol) یکی از پروتکل های انتقال صدا برروی پروتکل اینترنت می باشد . این پروتکل قویترین پروتکل انتقال صدا و تصویر برروی اینترنت است که یک پروتکل کنترلی در لایه کاربردی و مبتنی بر کدگذاری ASCII است که می تواند برای برقراری ، نگهداری و خاتمه تماس بین دو یا چند نقطه انتهایی استفاده شود . مسیریاب ژرف از این پروتکل برای ارتباط VOIP پشتیبانی می کند .

 

سرویس VOIP

سرویسVOIP عبارت است از انتقال صدا برروی بستر شبکه. این سرویس سیستم انتقال صدا را که به صورت آنالوگ در تلفنهای معمولی انجام میپذیرد را تبدیل به سیستم دیجیتال کرده و آن را بروی بستر شبکه انتقال میدهد.

برای استفاده از سرویس VOIP ، مسیریاب های ژرف با استفاده از پروتکل SIP با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. همین ارتباط میان مسیریاب ها و pbx ها نیز در جریان می باشد .

برای پیکربندی مربوط به ارتباط صدا می توانیم از دستور زیر در سطح پیکربندی سراسری استفاده کنیم :

voicedialpeertag : برای این گزینه می توانیم عددی را در بازه1  تا2147483647 انتخاب کرد

pots : مشخص کننده ی pots Dial peer است

voip : مشخص کننده ی VoIP Dial peer است – ارتباط صدا را برروی خط اترنت مشخص می کند

بعد از اعمال این دستور وارد سطح پیکربندی dial peer میشویم.

با استفاده از دستور بالا می توانیم پارامترهای احراز هویت را برای ارتباط مشخص کنیم که نیازمند username و password می باشد .

جهت حذف احراز هویت از شکل no دستور استفاده می شود .

با استفاده از دستور زیر می توانیم آدرس مسیریاب یا pbx همسایه در مسیر رسیدن به مقصد را مشخص کنیم .

جهت حذف آن از شکل no دستور استفاده می کنیم :

با استفاده از دستور زیر می توانیم session protocol مورد نظر را مشخص کنیم که sipv2 می باشد.

جهت حذف آن از شکل no دستور استفاده می کنیم :

مثال :

در مثال زیر دو عدد مسیریاب ژرف با یکدیگر با استفاده از پروتکل SIP ارتباط دارند . همین ارتباط بین مسیریاب ها و pbx ها در جریان است . ip phone ها نیز توسط خطوط اترنت با pbx ها در ارتباط هستند. نحوه تنظیمات و پیکربندی مسیریاب ها دراین مثال نشان داده شده است .

تنظیمات لازم در Zharf router 1 :

تنظیمات لازم در مسیریاب 2 :

پس از تنظیمات لازم در pbx ها و ip phone ها ، ip phone شماره 10 باید بتواند با ip phone شماره 20 ارتباط برقرار کند و تلفن سمت مقابل زنگ بخورد .

مسیریابی مابین PBX ها : از قابلیت های مسیریاب ژرف مسیریابی بین pbx ها برای انتقال صدا می باشد که در مثال بالا این عملکرد قابل مشاهده است .