1-5. سرویس های VRRP

1-5- سرویس های VRRP

پروتکل VRRP یکی از پروتکل های تامین قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری بالای شبکه، از طریق انتخاب خودکار gateway ها است. این پروتکل چندین مسیریاب فیزیکی را در قالب یک مسیریاب مجازی تعریف میکند که اجازه می دهد چندین مسیریاب از یک آدرس IP مجازی یکسان بهره ببرند.

به عبارتی دیگر VRRP گروهی از مسیریاب را قادر می سازد که یک مسیریاب مجازی واحد که دارای یک آدرس مجازی واحد است، شکل دهند.

مسیریاب مجازی، نشان دهنده گروهی از مسیریاب ها است که به عنوان گروه VRRP شناخته می شود. این مسیریاب مجازی به عنوان gateway پیشفرض سرویس گیرنده ها عمل میکند. اگر مسیریاب فیزیکی که در حقیقت مسیریاب و هدایت بسته ها را انجام میدهد، با شکست مواجه شود، یک مسیریاب فیزیکی دیگر به صورت خودکار انتخاب خواهد شد تا عملیات آن را انجام دهد. مسیریابی که در هر لحظه عملیات هدایت بسته ها را انجام میدهد به عنوان مسیریاب Master شناخته میشود.

در پیکربندی VRRP ، یک مسیریاب به عنوان Master انتخاب میشود و دیگر مسیریاب ها به عنوان Backup انتخاب خواهند شد تا در صورت قطع ارتباط مسیریاب master  بتوانند به عنوان master در گروه VRRP فعالیت کنند و دسترسی سرویس گیرنده ها را به شبکه تامین کنند.

یکی از جنبه های مهم پروتکل VRRP مقدار اولویت است که در تعیین مسیریاب های master و backup نقش دارد. مقدار اولویت به ازای هر اینترفیس تعریف شده و میتواند بین 1 تا 255 باشد. مقدار پیشفرض آن برابر 100 است.

1-1-5- تنظیم و پیکربندی سرویس VRRP

پیاده سازی  و پیکربندی سرویس VRRP  در سطح پیکربندی اینترفیس انجام میشود.

برای ایجاد گروه VRRP  و تخصیص آدرس IP  به آن از این دستور استفاده میشود. برای حذف آن از شکل no دستور استفاده میشود.

مثال :

برای تعیین مقدار اولویت اینترفیس در VRRP از این دستور استفاده میشود. برای حذف آن از شکل no دستور استفاده میشود.

نکته:

مسیریابی که اینترفیس آن بالاترین مقدار اولویت را داشته باشد به عنوان مسیریاب master انتخاب خواهد شد

با اجرای این دستور میتوان سرویس VRRP  را غیرفعال کرد.

برای پیکربندی احراز هویت در VRRP از این دستور استفاده میشود. در دستور رمز عبور مورد استفاده برای احراز هویت درج میشود. برای غیر فعال کردن احراز هویت از شکل no دستور استفاده میشود

مثال:

2-1-5- نمایش اطلاعات VRRP

دستورات نمایشی در سطح پیکربندی EXEC Privilge قرار دارند

از این دستور برای نمایش وضعیت سرویس VRRP  و مشاهده نقش master و backup و اطلاعات مربوط به آدرس Ip مجازی و مقدار اولویت، استفاده میشود

2-5