Web UI

فعال کردن WEBUI

در ابتدا برای متصل شدن به webUi مسیریاب باید به مسیریاب یک آدرس IP اختصاص بدهیم که توسط قابل اتصال باشد سپس دستور زیر را بر روی مسیریاب پیکربندی میکنیم تا سرویس دسترسی به مسیریاب از طریق پروتکل HTTP فعال شود

 

حال می توانیم به webUi  روتر دسترسی داشته باشیم کافی است مرورگر mozila ,Chrome,…. بروی کامپیوتر داشته باشیم.

حال در قسمت آدرس، IP  مسیریاب که برای سیستم قابل دسترس است را با پیشوند https:// وارد میکنیم

مانند زیر:

در این قسمت بر روی گزینه I understand the Risk  که در گوشه سمت چپ قرار دارد کلیک کرده،پس از کلیک در ادامه یک گزینه به نام Add EXEPTION  وجود دارد

 

سپس روی این گزینه کلیک کرده و در صفحه باز شده بروی گزینه confirm security exteption  کلیک کرده :

حال وارد صفحه اولیه webui  مسیریاب ژرف شده و می توانیم با وارد کردن username , password  که بر روی مسیریاب وجود دارد به محیط webui  وارد شویم.

 

سناریو تخصیص آدرس IP از طریق Web UI:

برای تخصیص و تنظیم آدرس IP ، پس از وارد شدن به محیط WebUi به قسمت basic  در گوشه بالای سمت چپ رفته و اولین قسمت یعنی interface  را انتخاب می کنیم:

حال برای تنظیم آدرس IP برای هر اینترفیس بر روی شکل مداد که در سمت راست آن اینترفیس موجود است کلیک کرده

 

حال در قسمت method  می توانیم یک از حالت های DHCP  یا  manual را انتخاب کنیم و در زیر آن ip  و netmask  را وارد کنیم.همچنین می توانیم اینترفیس را خاموش یا روشن کنیم. برای این منظور در همین فیلد با زدن چک مارک shutdown  اینترفیس خاموش می شود و اگر آن را برداریم اینترفیس روشن می شود.برای مثال:

با زدن دکمه ok  این IP  به اینترفیس مربوطه تخصیص داده می شود.

 

سناریو ping کردن از طریق WebUI

برای ping  کردن از طریق webui  ابتدا به قسمت maintenance رفته و از انجا به قسمت tools  رفته در صفحه باز شده با وارد کردن IP  مقصد می توانیم از صحت ارتباط آگاه شویم