نمایش نسخه مسیریاب

با استفاده از این دستور میتوان از نسخه جاری مسیریاب مطلع شوید. با وارد نمودن این دستور نسخه جاری مسیریاب برای شما نمایش داده می‌شود.