پیکربندی پروتکل H323

H323 به عنوان استاندارد رسانه ای سازمان بین المللی ارتباطات (ITU) برای انتقال صدا و تصویر از طریق پروتکل اینترنت استفاده می شود .استاندارد H323 چندین پروتکل از جمله Q.931 ( برای سیگنالینگ ) ، H.245 ( برای تبادل پیام ) و RAS ( برای کنترل نشست ها ) را ترکیب می کند.

H323 اولین استاندارد در آدرس دهی کنترل تماس ها در VOIP است.

به شکل زیر دقت کنید.

 

در سمت چپ تصویر می توان لایه کاربرد را در نظر گرفت که سخت افزار ها در آنجا به ترجمه کدکها مشغولند و چند پروتکل در آنجا مشغول کار است.

پروتکل H245:که سیگنالینگ های برقراری تماس با این پروتکل رد و بدل می شود.

H225RAS: این پروتکل صرفا جهت ارتباط  gatewayها و gatekeeper هاست.

پروتکل RTCP : برخلاف باور عمومی که این پروتکل را پروتکل برقراری ارتباط می دانند ، این پروتکل فقط کار آمار گیری را بر عهده دارد مثلا چند بسته ارسال شده ، چند بسته دریافت شده و زمان مکالمه و…. یعنی میتوان هنگامی که QOS  را اجرا می کنیم ابتدا به پروتکل RTP اولویت بدهیم ولی به این پروتکل درصدی از پهنای باند را اختصاص بدهیم. (عملا نبود این پروتکل مشکلی برای ارتباط ایجاد نمی کند)

پروتکل H225:بعد از قبول درخواست تماس از طرف مقابل این پروتکل شروع به کار می نماید و FEATURE ها را رد و بدل می کند.

در نهایت هم ارتباط با اینترفیس ها برقرار میشود.

برای فعال کردن نقش gateway بر روی مسیریاب ژرف ابتدا باید آن را فعال کنیم که با استفاده از دستور زیر این کار را انجام می دهیم :

جهت غیرفعال کردن آن می توان از شکل no دستور استفاده کرد :

برای پیکربندی ارتباط H323 پس از فعال کردن آن، ابتدا باید وارد اینترفیس مورد نظر شویم و دستورات مرتبط با آن را در نود اینترفیس اعمال کنیم :

دستور بالا برای پیکربندی H323 برروی اینترفیس مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت حذف آن می توان از فرمت no دستور استفاده کرد :

با استفاده از دستور زیر می توان یک شناسه H323 برای اینترفیس مورد نظر تعیین کرد :

جهت حذف آن می توان از شکل no دستور استفاده کرد :

با استفاده از دستور زیر می توانیم شناسه gatekeeper را مشخص کنیم :

ip-address: با استفاده از این گزینه می توان آدرس IP مربوط به   gatekeeperمورد نظر را مشخص کرد.

port number: با استفاده از این گزینه می توان شماره پورت را مشخص کرد .

جهت حذف آن می توان از شکل no دستور استفاده کرد :

با استفاده از دستور بالا می توان prefixمورد نظر را برای ارتباط مشخص کرد.

جهت حذف آن می توان از شکل no دستور استفاده کرد :

با استفاده از دستور زیر می توان Bind IP Address را پیکربندی کرد :

ip-address: با استفاده از این گزینه می توان آدرس IP اینترفیس را  مشخص کرد ( آدرس ip مسیریاب ژرف که نقش gateway را ایفا می کند ) .

جهت حذف آن می توان از شکل no دستور استفاده کرد :

مثال :

سناریوی مورد نظر در شکل زیر نشان داده شده است :

در این سناریو مسیریاب های ژرف به عنوانgateway و مسیریاب سیسکو به عنوان gatekeeper در نظر گرفته شده است

در این سناریو ، مسیریابه های باید در gatekeeper رجیستر شوند تا بعد از آن بتوانند با  gatewayهای دیگر در شبکه ارتباط برقرار کنند.

ارتباط PBX ها با مسیریاب های  gateway از طریق پروتکل SIP برقرار شده است .

برای ارتباط تلفن ها باهم ، ابتدا ارتباط PBX ها با مسیریاب های gateway از طریق پروتکل SIP شکل میگیرد و بعد gateway  ها هم از طریق gatekeeper  با پروتکل H323  به هم متصل می شوند و به این ترتیب تماس مورد نظر برقرار میشود.

هنگامی که تلفن 101 درخواستی برای تلفن 202 ارسال کند ، ابتدا این درخواست به PBX میرود.   Gatewayای که برای پیش شماره ی 1 در PBX در نظر گرفته شده است مسیریاب Zharf gateway است .بنابراین PBX از طریق SIP با مسیریاب مذکور ارتباط برقرار میکند. درخواست ارسالی برای پیش شماره 2 است . در مسیریاب Zharf gateway  برای رسیدن به  این پیش شماره  باید ارتباط  RASرا با gatekeeper  برقرار کند که به این ترتیب به مسیریاب مقابل از طریق پروتکل H323 متصل میشود و مسیریاب مقابل به PBX  و PBX  هم به تلفن 202  و تماس مورد نظر برقرار میشود.

 

پیکربندی مسیریاب gateway :

پیکربندی روتر Zharf gateway :