سرویس DNS

1-1. تست دسترسی به DNS Serverهای اینترنتی

1-2. هدف

دسترسی به DNS Server  های اینترنتی و دسترسی به سایت ها از طریق نام آنها. در این سناریو نیازمند یک default route به سمت اینترنت هستیم که در این تست از آدرس 192.168.0.1 که gateway ما به سمت اینترنت است استفاده شده است. توجه داشته باشید که این آدرس با توجه به شبکه های مختلف، متفاوت خواهد بود

  • تنظیمات روتر Zharf1

1-2-1. درستی یابی

بعد از اعمال تنظیمات، در روتر ژرف یکی از سایتهای موجود در اینترنت را (به عنوان مثال google.com)  را Ping  می­کنیم و انتظار می­رود که روتر بتواند آنها را با نام ببیند.

1-2-3. عیب یابی

در صورتی که Ping  برقرار نشد از صحت ارتباطات فیزیکی و برقرار بودن ارتباط روتر با اینترنت مطمئن شوید.

 

2-1. تست DNS Server و DNS Client

 

2-2. هدف

در سناریو فوق Zharf1 به عنوان DNS Server  و Zharf2  و R1  به عنوان DNS Client  در نظر گرفته شده اند .روتر های Zharf2 و R1 باید بتوانند به کمک اطلاعات دریافتی از سمت DNS Serve یا همان Zharf1 ، از طریق نام های Domain به یکدیگر دسترسی داشته باشند.

  • تنظیمات روتر Zharf1

  • تنظیمات روتر R1

  • تنظیمات روتر zharf2

 

2-2-1. درستی یابی

در نتیجه ی سناریو فوق باید کلاینت ها بتوانند همدیگر را با نام Ping  کنند.

2-2-3. عیب یابی

در صورتی که Ping  برقرار نشد از برقرار بودن ارتباط روتر ها با روتر DNS Server و از موجود بودن Client ها به همراه IP  آنها در دیتابیس روتر DNS Server اطمینان حاصل کنید. برای اینکار می­توان از دستور Show ip hosts  استفاده کرد.