2-2 دستورات پر کاربرد مسیریاب

2-2-2. تنظیمات عمومی

براي ورود به سطح Exec Privilege از دستور enable  در سطح User استفاده می شود. با اجرای این دستور، حالت اعلان، تبديل به ZHARF# خواهد شد.

برای بازگشت به سطح User از دستور disable استفاده نمایید.

جهت ذخیره سازی اطلاعات به صورت دائمی به صورتی که در زمان راه اندازی مجدد مسیریاب، تنظيمات موجود باشند از این دستور استفاده می شود. در حالت عادی پیکربندی های انجام شده در مسیریاب موقتی بوده و با راه اندازی مجدد از بین می رود. اصطلاحا پیکربندی های شما در به صورت پیشفرض در running config قرار دارند و با اعمال دستور write پیکربندی ها به startup config منتقل میشوند.

با اجرای این دستور در سطح EXEC Privilege ، وارد سطح پیکربندی سراسری شده که می توانید در این سطح میتوانید پیکربندی مسیریاب را انجام دهید. با اجرای این دستور، حالت اعلان، تبديل به ZHARF(config)# خواهد شد.

این دستور باعث خروج از سطح های مختلف مسیریاب می شود. به بیان دیگر با اعمال این دستور از هر سطح به سطح قبلی منتقل میشوید

اعمال این دستور در هر سطحی باعث میشود مستقیما به سطح EXEC Privilege منتقل شوید و معادل با Ctrl+Z می باشد

این دستور تمامی پیکربندی های در حال اجرا و اعمال شده بر روی مسیریاب را نشان میدهد. توجه داشته باشید که ممکن است پیکربندی های نمایش داده شده در خروجی این دستور write نشده باشند

با اجرای این دستور در سطح پیکربندی سراسری می توانید نام اعلان شده در خط فرمان مسیریاب را تغییر دهید. در مثال بالا نام میزبان اولیه سیستم برابر با  ZHARFاست. این نام ارزش محلی دارد یعنی برای مسیریاب و يا در سطح شبكه استفاده نمی شود بلکه تنها بر روي خود مسيرياب و برای کاربر(ها) مورد استفاده قرار می گیرد. نام میزبان انتخاب شده (name)، جایگزین نام پیش فرض در اعلان می شود و می تواند در زمان اتصال از راه دور ، در تشخیص اینکه به کدام مسیریاب متصل هستید، موثر باشد.

3-2-2- پیکربندی اینترفیس های مسیریاب

برای تنظیم و پیکربندی اولیه یک اینترفیس ، آنچه اهمیت دارد عبارت است از:

روشن کردن اینترفیس و تخصیص آدرس IP

در ادامه نحوه ی تخصیص آدرس های IP و تنظیم اینترفیس ها توضیح داده می شود.

1-3-2-2- تنظیم آدرس IP

برای اختصاص آدرس IP  به اینترفیس ها ، باید ابتدا وارد سطح مربوط به پیکربندی اینترفیس های مسیریاب شویم.

برای این منظور کافی است دستور interface if-name را در سطح پیکربندی سراسری اعمال کنیم. پس از اعمال صحیح دستور  ( نام اینترفیس ها باید صحیح درج شود) وارد سطح پیکربندی اینترفیس میشویم و حالت اعلان، تبديل به ZHARF(config-if)# خواهد شد.

مثال:

پس از ورود به سطح پیکربندی اینترفیس، برای اختصاص آدرس IP  از یکی دو شکل دستور زیر می توان استفاده نمود:

تفاوت این دو دستور در این است که در دستور اول، Subnetmask به صورت Decimal  (یک عدد در بازه ۱ تا ۳۲) در دستور درج میشود، اما در دستور دوم، Subnetmask به شکل کامل و با ساختار دو دویی در دستور درج میشود. مثال:

با اعمال هر یک دو شکل دستور بالا، آدرس IP مشخص شده در دستور به عنوان آدرس IP اولیه اینترفیس ثبت خواهد شد. در صورتی که اینترفیس از قبل دارای آدرس IP باشد، آدرس IP جدید جایگزین آدرس IP قبلی خواهد شد. اصطلاحا دستور ip address بر روی دستور قبلی ip address بازنویسی میشود.

 

برای اختصاص آدرس IP ثانویه به اینترفیس، پس از ورود به سطح پیکربندی اینترفیس، از یکی از دو شکل دستور زیر می توان استفاده کرد:

مثال:

با اعمال هر یک دو شکل دستور بالا، آدرس IP مشخص شده در دستور به عنوان آدرس IP ثانویه اینترفیس ثبت خواهد شد

نکته:

درصورت وجود آدرس های IP اولیه و ثانویه بر روی اینترفیس ، آدرس IP ثانویه جدید جایگزین IP های قبلی نشده و به مجموعه آنها افزوده می شود.

نکته:

درصورتی که آدرس IP اولیه به اینترفیس اختصاص داده نشده باشد، کاربر مجاز به اختصاص آدرس IP ثانویه به آن اینترفیس نمی باشد. دراین صورت، هنگام ورود دستورات بالا، با پیغام خطا مواجه خواهید شد. مثال:

نکته: اختصاص دو آدرس IP از یک شبکه مشترک، به یک اینترفیس مجاز نمی باشد و مسیریاب با اعلام خطای زیر از انجام آن جلوگیری می کند:

% Another address within the same network already exists

 

برای حذف آدرس IP اولیه و یا ثانویه از اینترفیس، در سطح پیکربندی اینترفیس، از شکل no دستور ip adress  استفاده می شود:

مثال:

نکته:

تازمانیکه یک اینترفیس دارای یک یا تعداد بیشتر آدرس IP ثانویه باشد، نمی توان آدرس IP اولیه آن را حذف نمود. در این صورت، هنگام ورود دستورات بالا، با پیغام خطا مواجه خواهید شد.

مثال:

2-3-2-2- تعریف و پیکربندی اینترفیس loopback

برای تعریف و پیکربندی اینترفیس loopback جدید و یا وارد شدن به سطح پیکربندی آن می توان از دستور زیر استفاده کرد. پس از اعمال دستور، وارد سطح پیکربندی اینترفیس loopback خواهیم شد.

مثال:

برای حذف اینترفیس loopback ، باید از شکل no دستور interface loopback استفاده کرد

مثال:

نکته:

برای ورود به سطح پیکربندی اینترفیس میتوان به حای استفاده از نام کامل اینترفیس در دستور، از نام خلاصه شده ی آن نیز استفاده کرد. برای مثال میتوان به جای gbeth 2 از gb 2 نیز استفاده کرد. و یا برای اینترفیس های loopback میتوان به جای loopback 3 از lo 3 استفاده کرد. این نام ها باید به نحوی در دستور درج شوند که تشابه اسمی با بقیه اینترفیس ها نداشته باشند.

3-3-2-2- تعریف و پیکربندی sub-interface

برای ایجاد یک  sub-interface روی یک اینترفیس ، و یا ورود به سطح پیکربندی sub-interface موجود، از دستور زیر استفاده میکنیم:

نام sub-interface به فرمت (ifname.number) خواهد بود که درآن ifname  نام اینترفیس و number شماره sub-interface  می باشد. پس از وارد کردن دستور بالا، وارد سطح پیکربندی مربوط به sub-interface خواهید شد.

 

مثال:

برای حذف sub-interface  از شکل no دستور استفاده میشود:

مثال:

4-2-2- تنظیم زمان 

این دستور در سطح پیکربندی EXEC privilege قرار دارد و برای تنظیم دستی زمان سیستم مسیریاب استفاده می شود.

در این دستور به ترتیب مقادیر ساعت، دقیقه، ثانیه، شماره روز ماه میلادی، شماره ماه میلادی، و سال میلادی جاری وارد می شود.

نکاتی که در مورد این ورودی ها وجود دارند به شرح زیر می باشند:

  • مقدار آرگومان HH که نشان دهنده ساعت است باید در قالب ۲۴ ساعته وارد شود و یکی از مقادیر00 تا 23 خواهد بود.
  • مقدار آرگومان MM که نشان دهنده دقیقه است یکی از مقادیر00 تا 59 خواهد بود.
  • مقدار آرگومان SS که نشان دهنده ثانیه است یکی از مقادیر00 تا 59 خواهد بود.

 

نکته:

در وارد کردن مقادیر مربوط به ساعت و دقیقه و ثانیه لازم است تا در صورت یک رقمی بودن مقدار مورد نظر، یک 0 در ابتدای این مقدار وارد شود تا فرمت دستور حفظ شود

لازم است تا مقادیر ساعت و دقیقه و ثانیه با علامت : در ورودی جدا شوند و از درج علامت فاصله در این بین خودداری شود.

مقدار روز ماه میلادی عددی بین0 تا 31 خواهد بود.

ماه میلادی جاری به صورت یک مقدار عددی بین1 تا 12 خواهد بود که این مقدار برابر با شماره آن ماه میلادی می باشد.

سال میلادی ورودی باید به فرمت عددی ۴ رقمی (سال به همراه  قرن جاری – به فرمت ccyy) وارد شود. مقدار این ورودی می تواند بین1900 تا 9999 متغیر باشد که شماره سال جاری را دربر خواهد گرفت.

برای آگاهی از زمان کنونی سیستم مسیریاب ژرف، از دستور show clock در سطح پیکربندی EXEC Privilege استفاده میشود. با ورود این دستور خروجی ای مانند زیر نمایش داده می شود:

که در آن به ترتیب موارد زیر مشاهده می شوند:

  • زمان فعلی در قالب ۲۴ ساعته با ذکر دقیقه و ثانیه
  • روز هفته در قالب عبارتی سه حرفی که یکی از مقادیر ۷ گانه Sat- Sun- Mon- Tue- Wed- Thu- Fri خواهد بود.
  • ماه میلادی جاری در قالب عبارتی سه حرفی که یکی از مقادیر ۱۲ گانه Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec خواهد بود.
  • شماره روز جاری در ماه میلادی ذکر شده که یکی از اعداد 1 تا 31 خواهد بود.

سال میلادی جاری در قالب یک عدد ۴ رقمی است